banner83

ATATÜRK’ÜN MANİSA’YA İKİNCİ KEZ GELİŞİ (10 EKİM 1925)

Değerli arkadaşlarım, bu yazıyı okuduğunuz gün 11 Ekim. Ne var ki bir gün önce 10 Ekim günüydü . O çok önemli tarihsel günün önemi nedeniyle bu gün yazıyorum. 10 Ekim 1925, Büyük Bilge  Önderimizin Manisa’ya ikinci kez geldiği gündür. O günkü kent yönetim kurulu başkanının “hoş geldin” konuşmasını ve Atamızın bu konuşmaya karşılık olan yaptığı konuşmasını günümüz anlaşılır Türkçe ile yayınlıyorum.
Atatürk, Cumhuriyet’in Kamutay’ca benimsenip yurda ve evrene duyurulmasından sonra 10 Ekim 1925 günü Manisa’ya gelmiştir. O günün Kent Yönetim Kurulu Başkanı Bahri (Sarıtepe) Bey, Manisalılar adına Ata’ya ‘Hoş geldiniz’ diyerek şu konuşmayı yapmıştır.
“ULU, GAZİ, BÜYÜK ÜST İNSAN… Manisa’nın hiçbir zaman unutmayacak olan gönül borcunu ve sağ olunuz dileklerini sunarım. Manisa yıllarca kıyınç (işkence) ve yok edilmenin her türünü yaşamış, büsbütün yanmışken, komutunla ve senin büyük üst düşüncenle umulmadık bir biçimde kurtulmuştur. Bu umulmadık olaya Manisa her zaman saygı gösterecektir. Manisa yeni yaşamına başlarken hep senin buyruklarını, uyarılarını tüm özeniyle izleyecek ve onların tam anlamıyla uygulanmasına çalışacaktır. Bu yeni kent, boş inançlardan, eskimiş, çürümüş düşüncelerden uzak, yeni, çağdaş ve uygar bir kent olacaktır. Bir zamanlar eski kuruluşların çokluğu ile tanınan Manisa, bundan sonra da uygar kuruluşlarla süslenecektir. Ancak bütün bunları sizin buyruk ve uyarılarınıza borçluyuz. Bir zaman bize “Siz Kurtulacaksınız” diye buyurdunuz. Hemen eski eğilimlerimizden sıyrıldık. Çağdaş uygarlığın yollarına düştük. Bu mutlu kent üzerine ant içerim, bizim sürekli yol göstericimiz sen olacaksın Ulu Gazi. Çünkü ulusumuz görmüştür ki senin çizeceğin yol, yaşam ve kurtuluş yoludur. Özgürlük, bağımsızlık ve bilgi yoludur. Senin buyruğunla bağımsızlığa kavuşan ulusumuz, yine senin buyruğunla yaşam ve uygarlık yolunda yürüyecektir. Hiçbir zaman, hiçbir düşünce bizi bu yoldan çeviremeyecektir. Buna inan ulu gazi, büyük üstinsan. Sonsuz gönül borcumuzu, sağ olun dileklerimizi benimse büyük kurtarıcı.” 
Bu konuşmaya karşılık Gazi’nin söylevi:
“SAYGIDEĞER MANİSALILAR. Yaptığınız bu coşkun sevinçten ve gösteriden doğan coşkunun güçlü etkisi silinmeden bana izin veriniz, sizi içtenlikle esenleyip sağ olunuz diyeyim. Saygıdeğer arkadaşlar, sizin düşüncelerinizi, eğilimlerinizi çok kısa ve anlamlı bir biçimde belirten sayın başkanımızın sözlerini ikiye ayıracağım. Birincisi kişiliğime gösterdiğiniz ilgidir. Buna gönül borcumu sunarım. İkinci yön ise en temel, en önemli olanıdır. O da sizin ilerleme ve yenileşme yollarında atmakta olduğunuz adımların taşıdığı anlamdır. Bunları da övgüyle belirttim. Saygıdeğer Manisalılar; bu noktada övüncemize yol açan bir yönü belirteyim. Görülüyor ki bizim gönlümüz, bizim düşüncemiz, bütünüyle sizin duygu, düşünce ve dileklerinize uygun düşmektedir. Bu nedenle yinelemek isterim; bütün ülke bütün evren bilsin ki Türk Ulusu, devlet adamlarıyla, görevlileriyle; devlet adamları ve görevliler ulusla birlikte aynı yolun yolcusu, aynı düşüncede olan insanlardır. Saygıdeğer Manisalılar, ben Manisa’yı yangınlar içinde, yıkılmış, yerle bir olmuş durumda görmüştüm. Sayın Manisalılar, sizi karanlıktan, ateşten, kölelikten yeni kurtulduğunuz bir zamanda görmüştüm. Ancak ne var ki o günkü durumu açıkça söyleyeyim, gerçek bir üzüntü ile karşılamadım. Gerçi siz kıyınç (işkence) ve saldırının güçlü etkilerinden yeni kurtulmuştunuz. Ancak inanıyordum ki bu denli güçlü saldırılar, insanların inançlarını güçlendirir. Özünde bu denli yeteneği olan bir ulus bu durumdan ders alır. Geçmişe göre geleceğini daha aydınlık yapabilir. Saygıdeğer arkadaşlar; yıkımlar insanları, aklı başında olan ulusları sürekli güçlü atılımlara yöneltir ve işte sizde bu atılımları yapmaktasınız. Bugün bayındırlık bakımından gördüklerim bu atılımların en açık belirtileridir. Arkadaşlar, bu günkü uyanıklığımızdan, çalışma isteği ve gücümüzden çok kısa sürede, çok verimli sonuçlar alınacağına içten inanarak sizi yeniden saygıyla esenlerim...!” 
(Günümüz anlaşılır Türkçesiyle özümseyip düzenleyen: (Kamil Karagöz: Fizik Matematik Öğretmeni)
 
YORUM EKLE

banner95

banner94