DEĞERLİ ARKADAŞLARIM

Değerli arkadaşlarım

Geçen haftaki yazımda Sayın Behramoğlu’na yazdığım bir yazımı paylaşmıştım. Bu yazımda başka bir yazımı ve yanıtını paylaşıyorum

Sayın Behramoğlu

Mavi Yolculukta…başlıklı yazını ilgiyle okudum. Okurken de bazı sözcüklerin altlarını çizdim. Neden çizdim. Şundan çizdim. Bu altlarını çizdiğim sözcükler Türkçe değil de ondan. Senin gibi nitelikli bir ozanın yazılarında, böyle Türkçe olmayan yabancı sözcüklerin ne işi var. Senin yazıların en güzel Türkçe sözcüklerle örülmüş olmalı. Senin ozan kişiliğine bu yakışır. Sanırım Yüce Atatürk’ün “ Dil devrimini ” sorumlulukla benimseyip savunanlar da benim gibi düşünüyordur. Yazınızı yazıp bitirince şöyle birkaç kez gözden geçirip yabancı sözcüklerin altını çizin. Yerlerine yazının akıcılığını bozmayacak biçimde uygun Türkçe sözcükler koyun. Hemen Türkçe karşılık bulamıyorsanız biraz araştırın. Yoksa Türkçe bir karşılık uydurun. Bu biraz emek ve çaba gerektirir. 
    Şimdi altını çizdiğim sözcükleri yazayım
.
(İnternet, hayran, müdavim, isim, kadar, otostop, henüz, hayat, fazla, fakat, mükemmel, sohbet, hücre, namus, selam, malum dava, keşfetmek, ısrar, sahip, selam)

İçinde yabancı sözcüklerin olmadığı “ Pazar söyleşileri ” köşe yazılarınızı ağız tadıyla okumak umuduyla hoşça kalın, sevgiyle kalın. 

               Kamil Karagöz Emekli Fizik Matematik Öğretmeni Manisa


Sayın Kâmil Karagöz,

 

    İlginiz için sağolun. ("Teşekkür ederim " diyemedim, çünkü ne yapalım

Arapça bir sözcüktür.)

    Sayın öğretmenim, dil konusunda söylediklerinizde "haklı"sınız.

(Eyvah, "hak" da ne yazık ki Türkçe değil. Bu "ki" eki de...)

     Değerli öğretmen arkadaşım, dil bir "kültür" olgusudur. (Kültür

yerine bana kimse ekin dedirtemez.)

     Kültürler ise birer "sentez"dir.

     Bildiğimiz bütün Batı dillerinde Latince kökenli sayısız sözcük

bulunmaktadır.

      Bir tek Nazi Almanya'sında Hitler her sözcüğe ille de Almanca

karşılık bulunmasını buyurmuş.

     Bir de bizim güneş-dil kuramı bizim için bunu öneriyor, fakat tutmamış.

     Sevgili Türkçemizi koruyup geliştireceğiz, fakat tutuculuğa yer yoktur.

     Söz gelimi, sizin listenizdeki("liste" Türkçe değil, fakat Türkçesi

bulunabilir) "müdavim" sözcüğü, alay için kullanılmıştır.

      İlke olarak katılıyorum size. Buna en çok özen gösteren yazarlar

arasında olduğumu düşünüyorum.

       Fakat üslupta ve içerikte sığlaşmamak için bu konuya daha az tutucu

bir açıdan bakabilmeliyiz.

 Selamlar, saygılar.


Sayın Behramoğlu
    
Öncelikle zaman ayırıp eleştiri yazıma yanıt yazdığınız için çok sağ olun. Öncelikle şunu açıklayayım. Ben kesinlikle dilde ırkçı değilim. “ Güneş Dil ” kuramıyla da işim yok. Benim önceliğim;  Türkçe sözcüklere karışmış Arapça-Farsça, Almanca, Fransızca, İngilizce, Latince kökenli yabancı sözcüklerin Türkçe’den arındırılması. Bu yabancı sözcükler sürekli Türkçe sözcüklere karışarak onları boğuyor nerdeyse. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında özellikle Arapça Farsça sözcükler yüzde seksen dolayında. Eğer kadınlar da tapınağa gitseymiş Türkçe diye bir dil kalmayacakmış. Yüce Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan, yabancı sözcüklere karşı savaşımın sonucu bu gün yüzde seksenlere varan halk dili Türkçe sözcük kullanılmaktadır.
    Bildiğin gibi bir topluluğu ulus yapan dört temel ögeden birisi dil birliğidir. Ulusumuzun bağımsız ulus olmasının en temel koşulundan birisi Türkçe’nin bağımsızlığıdır. Bu nedenlerle ben, yüce Atatürk’ün “ Ülkesini ve yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır ” sözünü en kutsal bir buyruk olarak algılıyorum. Türkçesi varken kesinlikle yabancısını kullanmıyorum. Türkçe karşılık yoksa araştırılıp uygun bir Türkçe karşılık uydurulmasını savunuyorum. Kompüter yerine uydurulan bilgisayar sözcüğü, frigofirik yerine uydurulan buz dolabı gibi,…..pek çok yabancı sözcüğe uygun karşılık önerilmiştir. Kültür yerine ekin sözcüğünü beğenmiyorsanız daha güzelini önerin. Bir katkı yapın.. Belki ilk anda yadırganır ne var ki sonra yaygınlaşınca övünç payınız olur. 
       Gerçekte Türkçe karşılığı olan pek çok sözcük sözlük yaprakları arasında kullanılmıyor.
Ben dilde yabancı sözcüklere karşı savaşı, öğretmenliğimim ikinci yılında 15-19 aralık 1969 da 4 günlük öğretmen direnişi günlerinde başladım. Sonra giderek daha bilinçle sürdürdüm çalışmalarımı. Şimdi 10 000 sözcüklü bulmaca sözlüğü, 80 000 sözcüklü Türkçe sözlük, 5 000 sözcüklü tıp terimleri sözlüğü yaptım. Benim sözlüğümün özelliği şöyle. Yabancı sözcükler eş anlamlarıyla sol yanda. Kısa Türkçe karşılıklar sağ yanda. Uzun uzun açıklama yok. Bir kaç tane örnek yazayım.
   Benim sizden istediğim: yazarken olabildiğince Türkçe sözcükleri kullanmalısınız. Yazıyı yazıp bitirince birkaç kez gözden geçirip yabancı sözcüklerin altını çizip tümcenin akışını bozmadan yerlerine Türkçe sözcükler koymalısınız. Bu biraz emek istiyor.  
       Şimdi bu yanıt yazınızdaki bazı yabancı sözcükleri de yazayım.
Liste, Üslup, Fakat, ille, Eyvah, Sentez,  ( Müdavim sözcüğünü alay bile olsa kullanıp canlandırmayın. Eşeğin usuna karpuz kabuğu getirmeyin)  Bu sözcüklerin kolayca bulunabilecek Türkçe karşılıkları var. Ben yazmaya gerek görmedim. İsterseniz yazarım.
 Kesintisiz bitimsiz sağlık ve esenlik dolu günler dilerim. 
 
YORUM EKLE