FOTOVOLTAİK KENTLER

Akıllı kentler projeleri, yerel yönetimlerde ekolojik çevre, küresel doğal kaynakların korunması konuları gibi son zamanlarda dünyanın üzerinde durduğu yeni kent yönetim projeleridir. Artan dünya nüfusu yetmeyen kaynaklar ve kamu yönetimlerinin dijitalleşmesi ile ilgilidir.

Fotovoltaik nedir?

Güneş Enerjisi Sistemlerinde önemli bir yeri olan Fotovoltaik güneş hücreleri, üzerine güneş ışıkları (fotonlar) düştüğünde güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine çeviren ve bu anda Silikon, Galyum, Arsenit, Kadmiyum Tellurid ya da Bakır İndiyum Diselenid gibi yarı iletken materyalleri kullanan bir sistemdir.

Fotovoltaik kentler mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, akıllı kentlerde enerji dönüşümü konusunda anlaşmalar imzalamış bile! İzmir BB, Avrupa Birliği proje çalışmaları kapsamında "Akıllı Kentler" için harekete geçiyor! Projenin adı, "CITyFIED Geleceğin Tekrarlanabilir, Verimli ve Yenilikçi Bölge ve Şehirleri". Proje için hibe programı ise akıllı kentler çağrısı adı altında yürütülüyor. Projenin amacı, İzmir'de şehir veya bölge boyutunda hem enerji verimliliğine hem de karbondioksit azaltılmasına yönelik yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin demonstrasyon(gösteri) hedeflenmektedir. Bu çerçevede; projede bölgesel ısıtma/soğutma, binaların enerji verimli hale getirilerek yenilenmesi ve fotovoltaik sistemlerden üretilecek elektriğin dağıtımı konularında seçilen Laguna de Duero (İspanya), Soma (Türkiye) ve Lund (İsveç) kentlerinde demonstrasyon sahaları oluşturulacaktır.  Ortaklar ise, İsveç Çevre Enstitüsü, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Teknik Üniversitesi,TECNALIA, ACCIONA, DALKIA, LKF, KRAFTRINGEN ENERGI, Soma Elektrik Üretim ve Dağıtım Tic. A.Ş., I.ACUSTICA, MIR, STEINBEIS, YOURIS Şirketleri Kentler Kümesi: İzmir, Firenze, Malaga, Napoli, Salerno, Rovereto, Botkyrka, Ludwigshafen, Udine, Valladolid, Varmdö Kentleri.

İzmir BB rolü, demonstrasyon kentlerinden elde edilecek sonuçların tekrarlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve 11 kentten oluşan “CITyFIED Kentler Kümesi” arasında yer almaktadır.

Proje süresi 5 yıldır. Dünya kaynakları erimeye doğru giderken onlara sahip çıkmak için tasarlanan teknoloji ile yerel yönetimleri bir araya getiren bu farklı uygulamaları zaman ilerledikçe farklı boyutlarda görmeye devam edeceğiz. Şu değişimin içinde olmak heyecan verici, bunu hissedin ve kentimiz için birlikte bir şeyler yapalım.

Teşekkürler.

YORUM EKLE