Gediz Nehri Ovamızın Can Damarıdır!

Gediz Nehri’nde yaşanan kirliliğin yok edilmesi için valiliğin ve Devlet Su İşlerinin yaptığı nehir yatağındaki ıslah çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan arıtma tesisleri ve valiliğin zaman zaman yaptığı toplantıları önemli adımlar olarak görüyoruz ancak bu adımlarla Gediz Nehri’ni eski temiz günlerine geri döndürmek zor görünüyor. Bu konuyu herkesin dert edinmesi ve “bu benim görevim mi?” demeden herkesin elini taşın altına koyması şarttır. Bu konuda yapılması gereken çok şey var ama bazılarını buradan paylaşmakta yarar görüyorum.

1)Bir İzleme Komitesi Kurulmalı: Gediz Nehrinin temizlenmesi amacıyla resmi kurum ve belediyeler ile gönüllü dernek ve kişilerden oluşan bir “Gediz İzleme Komitesi” kurularak bağımsız olarak çalışması sağlanmalı ve düzenli olarak toplanan komitenin raporları ilgili kuruluşlara iletilmelidir. Salihli’de kurulmuş olan GEMA Vakfı’nın yaptığı önerileri de desteklediğimi bu vesile ile belirtmiş olayım.

2)Tüm İlçelerde Arıtma Tesisleri Kurulmalı: Belediyeler altyapı yatırımlarına yeterli ve gerekli önemi göstermeleri gerekir. Görevlerini yerine getirmeyen kurumlara, çevreyi ve nehri kirleten kuruluşlara gerekli uyarılara rağmen gereğini yerine getirmedikleri takdirde cezai işlemler yapılmalıdır.

3)Sanayi Tesislerinde Arıtma Kurulmalı: Organize Sanayi Bölgeleri, bölgede çalışan tesislere gerekli filtre ve arıtma tesislerinin kurulması ve çalışmasının denetlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmalıdır. OSB’ler üyelerinin çevre kirliliği konusunda eğitimlerine katkıda bulunmalıdır. Atık-su arıtma tesisleri ile sanayi baca filtrelerinin çalışıp çalışmadığı, gece ve gündüz değişik saatlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli, kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmalıdır.

4)Zirai Kirlenmenin Önüne Geçilmeli: Zirai ilaç ambalaj atıklarının yakılması veya gelişigüzel doğaya terk edilmesi önemli ölçüde toprak, su ve hava kirliliğine neden olmakta, beslenme zinciri yoluyla canlılarda toplu ölümlere yol açmakta, toplum sağlığını tehdit etmektedir. Zirai ilaç kutularının geri dönüşümü sağlanmalıdır. Akılcı tarım uygulamaları ile çiftçiler eğitilmeli, gübre kullanımı azaltılmalı ve organik gübrelerin teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

5)Dere Islah Çalışmaları Yapılmalı: Dere ıslahı, nehir yatağının genişletilmesi, nehrin mekanik ve fiziki temizliğinin yapılması, nehir içinde oluşan adacıkların ortadan kaldırılması gereklidir. Nehrin her iki yanına arazi yolları yapılarak her yıl düzenli olarak nehir yatağının temizlenmesi sağlanmalıdır.

6)Ağaçlandırma ve Madencilik: Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli, erozyon ile mücadele her yönüyle bilimsel olarak yapılmalıdır. Bataklıklar kurutulmalıdır. Mevcut maden işletmeleri ile bundan sonra kurulacak maden işletme tesislerinin çevre duyarlılığı açısından değerlendirilmeli ve çevreye zararlı olduğu tespit edilen tesislerin çalışmaları sistem düzeltilene kadar durdurulmalıdır.

7)Akarsu, Baraj ve Göletlerinin Temizliği: Akarsular, göletler ve barajların kirlilik ölçümleri düzenli olarak yapılmalı ve eğer suda kirlenmede artış saptanırsa derhal neden araştırmasına gidilerek çözüm yolları uygulanmalıdır. Akarsu ve göletlerin yakınına kurulmuş işletme ve barınaklar yakından izlenmeli, kirletenler ortadan kaldırılmalı ve su kaynaklarına çok yakın bölgede yeni barınak ve işletmelere asla izin verilmemelidir. Ölü hayvan, kan ve diğer canlı atıkları toprakta gömülerek yok edilmeli asla su kaynaklarına atılmamalıdır.

8)Evsel Atıklarda Bilinç: Sentetik deterjan kullanımının azaltılması, evsel atık yağların ayrı olarak toplanması, tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması ve bertaraf edilmesi gibi önlemler ayrıca alınmalıdır. Hastane sıvı atıkları ayrı olarak değerlendirilip gerekli tedbirler alınmalıdır.

9)Okullarda Eğitim: Tüm okullarda “Gediz Koruma Eylem Planı” ve bu konuda toplumsal bilincin oluşmasına yönelik ek dersler okutulmalı, seminer, panel ve çalıştaylar düzenlenerek halkın bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Basın aracılığı ile konu sık sık gündeme getirilmeli, televizyon ve radyolarda konu tartışılmalıdır. Bu konuda okullarda şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenmelidir. Ayrıca bu konuda yeni sivil toplum kuruluşları kurularak, ilgili dernekler zaman zaman bir araya gelerek konu tartışılmalı ve beyin fırtınası yöntemi ile öneriler alınmalıdır. Bilinçli su kullanımı ve su israfının önlenmesi konuları da okullarda öğrencilere öğretilmelidir.

10)Sosyal Medya Sayfaları: “Temiz Gediz” konulu bir internet sitesi ve Sosyal Medyada sayfalar açılarak özellikle burada gençlerin önerilerine yer verilmelidir. Gediz Nehri’nde kirliliğe neden olan kurum ve kişileri önlemeye yönelik olarak bir telefon hattı ihdas edilerek halkın ihlalleri anında bildirimi ve önlem alınması sağlanmalıdır. Gediz Nehrinde kirliliğe neden olan eşya ve cisimler çıkartılarak sergilenmeli, “Temiz Gediz” konulu fotoğraf yarışmaları ve sergiler düzenlenmelidir.

11)Enstitü Kurulmalı: Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde "GEDİZ HAVZASI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ENSTİTÜSÜ" kurulmalı ve Gediz Nehrinin temizlenmesi ve temizliğinin korunması konusunda bilimsel çalışmalar yapmalıdır.

Amacımız Gediz Nehri’nin doğal temizliğine kavuşması, bu nehirde balık avlamak, sulamada güvenle yararlanmak, hatta su sporlarının yapılmasını sağlamaktır. Tüm halkımızı ve özellikle bu konuda duyarlı olmaya ve “bu benim işim” diye düşünmeye davet ediyorum. Saygılarımla!

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ömer Gülmez
Ömer Gülmez - 11 ay Önce

Muzaffer bey Cumartesi ve Pazar günleri zivt akıyor. Kokudan yanından geçilmiyor.Vadinin ölmemesi için bir an önce tedbir kararı alınmalıdır.Selamlar

banner95

banner94