KORONA SÜRECİNDE HUKUKSAL DURUM

Yargıda korona virüse karşı bazı tedbirler alındı. 21/03/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu 330. Maddesi gereğincesahip olduğu yetkiyi kullandı. (2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 330; “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde İcra Vekilleri Heyetinin kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir)

Şöyle ki;

“Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.”

Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak bu süreçte. Manisa Adliyeleri’nde tüm duruşmalar herhangi bir mazerete gerek olmaksızın erteleniyor.

Yani 30/04/2020 tarihine kadar icra takibi yapılamaz, başlamış takipler durur, haciz, satış ve bunlara hazırlık işlemleri ve bunlara yönelik talepler de yapılamaz. Bunların tümünün kaydî, elektronik ortamda veya fiilen yapılması mümkün değildir. Örneğin, sicile yazı yazılarak haciz konulamaz, satış hazırlıkları yapılamaz, tutanakla haczedilmiş bir mal için muhafaza tedbiri de alınamaz.

***

Başlamış ve uygulanan hacizler ne olacaktır?

Bu noktada uygulanmış hacizler olduğu yerde duracak, ancak yeni hacizler yapılamayacak, ayrıca sadece hukuken (tutanakla) haczedilen şeyler için fiilî haciz söz konusu olmayacak, yani muhafaza altına alınamayacaktır.

Bu düzenleme sadece özel hukuk kaynaklı veya Devlet alacağı olsa da sadece İcra İflas Kanunu uygulaması gereken takipleri kapsamaktadır. Devletin kamu alacaklarında 6183 sayılı Kanunla yapacağı takipler bu kapsamda değildir.

Bunun temel hak ihlâli sayılması mümkündür. Bu sebeple kamu alacakları bakımından da bu tür bir düzenlemeye gidilmesi ya da en azından fiilen uygulanmayacağının kamu otoritesince belirtilmesi uygun olacaktır.

Kimler için kısıtlamalar söz konusu ve cezası nedir?

21 Mart 2020 Cumartesi gününü 22 Mart 2020 Pazar gününe bağlayan gece saat 24:00’ten itibaren 65 yaş üstü olan kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27 ve 72. Maddeleri kapsamında; İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için

İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması” konulu genelge gönderdi.

Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21.03.2020 tarihinde saat 24.00’dan itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahatetmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandı.

Bu yasağa uyulmaması halinde; 3.150,00 TL idari para cezası uygulanacak. İdari para cezalarına karşı, idari para cezasının tefhim/tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde cezanın uygulandığı yerdeki Sulh Ceza Mahkemelerine başvurularak itiraz edilebilir.

KARANTİNAYA UYULMADIĞI TAKDİRDE CEZASI NEDİR?

Karantinada olan vatandaşların ise karantinaya uymamaları halinde ise uygulanacak yaptırım hapis cezası olacaktır. Türk Ceza Kanunu 195'nci madde de “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesine dayanılarak hapis cezası uygulanabilecektir.

Yaşanılan olağanüstü sürecin en kısa sürede normale dönmesi umuduyla sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum.

YORUM EKLE