MAHALLİ İDARELERDE NESNELERİN İNTERNETİ

Yönetimler, satış politikaları, tercihlerimiz ve zorunluluklarımız... Tüm bu kaotik düzenin içinde olurlu bir yolda ilerlemek istiyoruz. Dünyanın yaratıcılık krizinde olduğu ifade edilirken bilimsel açıdan hava tahminlerinin sadece beş günden öteye gidemediği ifade edilir. E tabii Fraktal Geometri kavramına göre, her tarafımız kaotik davranışlarla çevrilidir. Düzenle düzensizlik arasında bir yerdeyiz. Muhteşem kargaşa içinde örnek alınan şey doğanın kendisi. Şimdi bunun mahalli idarelerde nesnelerin interneti konusuyla ne ilgisi var?

Nesnelerin interneti "Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür."Nesnelerin internetini kimler nasıl kullanır? Biraz araştırma ile sistemin teknolojik alanlara evrildiğini fark edersiniz. Kamu yoklamaları, anketler, akıllı park sistemleri gibi kent kolaylaştırıcıları mevcut. Bu açıdan nesneler iletişime geçerken iki teknolojik cihaz birbirleriyle bağlantılı olarak ileti alıp ileti göndererek zaman ve maliyet tasarrufları sağlayarak hızlı çözümler sunar. Kent içi kaza anında ambulans hizmetlerini aramadan olay yerine görevlilerin intikal etmeleri buna örnektir. Bu hizmetler, güçlü alt yapı yatırımları gerektirir. Bu sistemler, yapay zekalar ve teknoloji bilim araştırma merkezlerinin hem ürünü hem de araştırma ögeleridir. Beyin ve doğa örüntüleri karmaşık grupları yakalamak ve anlamlı sonuçlar çıkarmak için çabalar. Perma Kültür denen olgu ile doğadan örnek alınan işe yarar örüntülerin tespiti ve onlara uygun teknolojiler geliştirilmesi mümkündür. Doğa bize tahmin ettiğimizden daha fazlasını sunar, onu verimli ve faydalı işler için değerlendirebilirsek.

Sonuç itibariyle, mahalli idarelerde nesnelerin interneti ile kentsel faaliyetleri gerçekleştirmenin yolu da doğanın iletişimini örnek almaktır ve buna yönelik araştırma birimleri açıp sosyal bilimlerle deneysel doğa bilimleri araştırmalarını kaynaştırmaktır. Var olan güncel karma budur. Kurumlarca ya da devletçe zihinsel karmaya yönelik insan yetiştirmek ve yaratıcılığı güçlendirici teşviklerde bulunmak elzemdir. Çünkü her şey her zaman aynı kaldıkça kentlerin evrimleşmesi mümkün değildir.

YORUM EKLE

banner95

banner94