BÜYÜKŞEHİR’DEN MANİSA PRİME AÇIKLAMASI

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Manisa Prime, Genç İnşaat firmasının açtığı dava sonucu temyize gitmişti. Danıştay 2.Dairesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili jet açıklama geldi. Açıklamada; “Haberde bahsi geçen dava, Kamu İhale Kurumuna açılmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi, davanın tarafı değildir.” denildi.     

BÜYÜKŞEHİR’DEN MANİSA PRİME AÇIKLAMASI
banner46

Manisa Prime Projesiyle ilgili Genç İnşaat firmasının temyiz başvurusu karara bağlandı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 232 milyon lira bedelle ihale edilen ve 2018’in Şubat ayında inşaatına başlanan proje ihale sürecinin arından davalık olmuştu.  Genç İnşaat firmasının, Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava, 09.01.2018 tarihli kararla ret edilmiş, firma bu kararın bozulması için temyize gitmişti.

DANIŞTAY 13. DAİRESİ’NİN KARARI
Proje ile ilgili Danıştay 13. Dairesi’nin kararı şöyle; “Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 09.01.2018 tarihli kararının, davacının ihale dokümanının indirilmesinin imkansızlaştırıldığı, ihale dokümanında belli bir marka ve patent belirtildiği, ihale dokümanındaki bir takım imalatlara ait ölçülerde tolerans aralığı verilmediği” iddialarına yönelik davanın reddine, “İhale dokümanı idare tarafından yanlış hazırlandığından, sonradan yayımlanan bildirimle düzenleme yapıldığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin de kusurlu hazırlandığı” iddiası yönünden başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline ve davalı idare lehine 1.090 lira davacı lehine, 1.090 lira vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmı ile ilk derece yargılama giderlerine ilişkin kısmının onanmasına, davacının temyiz isteminin kısmen kabulü ile, davacının “İdareden makbuz karşılığı alınan dokümanlar arasında farklılıklar olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.5. maddesinde kendi malı olması gereken araçlara ilişkin ibarenin, değiştirilen İdari Şartname’de yer almadığı” iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (Karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 23.05.2018 tarihinde kısmen oyçokluğuyla kısmen oybirliğiyle karar verildi.”

BÜYÜKŞEHİR: “İNŞAATIN DURMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Prime ile ilgili yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Haberde bahsi geçen dava, Kamu İhale Kurumuna açılmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi, davanın tarafı değildir. Aynı zamanda verilen karar, Kamu İhale Kurumu kararının iptaline yöneliktir. Konu, Kamu İhale Kurumu tarafından incelenerek önümüzdeki günlerde yeni bir karara bağlanarak tarafımıza iletilecektir. Dolayısıyla haberde yansıtıldığı gibi, inşaatın durmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ayrıca Kamu İhale Kurumu’ndan herhangi bir karar belediyemize ulaşmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”
 
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER