banner83

İnşaat Mühendislerinden “HER Şantiyeye Bir Şef” Kampanyası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Fethi Nazım Obus, “Her şantiyeye bir şef, bir şantiyede bir şef” kampanyasını tanıttı.

İnşaat Mühendislerinden “HER Şantiyeye Bir Şef” Kampanyası
banner87

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Fethi Nazım Obus, Şantiye Şefliği Durum Raporuna göre Manisa'da 932 inşaat mühendisinin bulunduğunu kaydetti. 2020 yılında Manisa'da 1 kat için 470, 2 kat için 426, 3 kat için 275, 4 kat için 288, 5 kat için 327, 6-9 kat için 156, 10-19 kat için 13 olmak üzere toplam 1955 yapı ruhsatı verildi. “Şantiye şefliği tam zamanlı bir görevdir, birden fazla şantiyede görev yapılamaz” diyen Başkan Obus, "Şantiye şefliği; yapı üretimi veya mimarlık-mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülme ve denetlenme işidir. Şantiye şefinin önemli görevleri bulunmaktadır; bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü iş güvenliğinin sağlanması işçi sağlığının gözetilmesidir. Açıkça görüldüğü gibi, topraklarının yüzde 93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır. Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30.000 m2`ye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur.” dedi.

“GÖREVLENDİRMEDE KEYFİ DAVRANILIYOR”

Şantiye şefliği ile ilgili hazırlamış olan durum raporunda açıkça görülebileceği üzere yapı üretim sürecinin yöneticisi pozisyonunda olan şantiye şefliği alanının son derece kontrolsüz ve sorunlu olduğuna dikkat çeken Obus, "Şantiye şefliğinin görevlendirilmesinde idarelerin keyfi davrandığı tespit edilmiştir. Raporda daha ayrıntılı karşılaştırmalı tablolarla görülebileceği gibi 2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre, toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı yüzde 45,8’dir. Oysa, elektrik tesisatı, mekanik tesisat, restorasyon ve elektrik ile mekanik tesisata ilişkin tadilat ruhsatları dışındaki yapı ruhsatlarında şantiye şefi olarak görevlendirilmesi gereken meslek grupları ilgili yönetmelikte tarif edilmektedir. Yine söz konusu rapor ve deneyimlerimiz imzacılık diye tarif ettiğimiz, sadece resmi işlemlerde görünsün diye kâğıt üstünde kalan şantiye şefliğinin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun bilgisi dahilinde sadece kağıt üzerinde kalması ülkemiz için bir utanç kaynağıdır. Bu durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat can güvenliğimiz açısından tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner95

banner94