Manisa Valiliği fırsatçılara göz açtırmayacak

Manisa Valiliği yazılı bir emir yayımlayarak dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek ürünlere fahiş fiyat uygulayan veya stok yaparak fiyat artışına neden olan kişi veya firmaların denetlenmesinin sıklaştırılacağını, aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Manisa Valiliği fırsatçılara göz açtırmayacak
banner46

Manisa Valiliği yazılı bir emir yayımlayarak dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek ürünlere fahiş fiyat uygulayan veya stok yaparak fiyat artışına neden olan kişi veya firmaların denetlenmesinin sıklaştırılacağını, aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Manisa Valiliği tarafından 12.10.2018 tarih ve 2018/1 sayıyla yayımlanan genel emirde, “Kamu düzeni ve güveninin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla; ilimiz sınırları içerisinde sunulan mal ve hizmetlerin makul, meşru gerekçe olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edilmesi hukuki bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer imzasıyla yayımlanan genel emirde ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Aksi davranışların Türk Ceza Kanunu veya ilgili özel mevzuatlarında suç olarak nitelenip müeyyidelendirilmiş ve mevzuat çerçevesinde ilgili/yetkili idare birimlerince takip, denetim ve müeyyidelendirilmeye tabi tutuluyor olmakla birlikte yukarıda sayılan hususlara hassasiyetle ve istisnasız uyulmasının Valiliğimiz Genel Emri ile bir kez daha teyiden, tekiden hatırlatılması, tarafların ikaz ve ihtarı gerekmiştir. Yasal zorunlulukların ihlali sonucunu doğuracak her türlü eylem bu Genelge ile yasaklanmıştır. Aksi davranışlar eyleme uygun özel müeyyide ile birlikte ve evveliyetle veya eylem başka bir kanuni müeyyideyi gerektirmiyorsa da, bu Genelgeye aykırılığı sebebiyle münhasıran Kabahatler Kanununun 32. maddesi çerçevesinde idari para cezası ile tecziye edilecektir. Bu hususta Valiliğimizce ilgili/yetkili idarelerle birlikte bütün Mülki İdare Makamları, genel ve yerel kolluk birimleri ve görevlileri takip, denetleme ve müeyyidelendirme hususunda yetkilendirilmiş ve talimatlandırılmıştır. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.”
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER