banner83

MİLLET MECLİSİNİN AÇILIŞI

Değerli dostlar, bu hafta “Ulusal Egemenlik Haftası”

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yılı.

Kutlu Olsun!

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal, Milli Mücadeleyi başlattıktan sonra Ankara’ye gelmiş, burada gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra bundan tam 101 yıl önce Ankara’da Meclis’in açılmasını büyük bir coşku ve heyecanla beklemişti.

Gazi Mustafa Kemal, o günleri, “NUTUK” adlı eserinde şöyle anlatmaktadır:

Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamaya çalıştığımız günlerde, bizi en çok uğraştıran, Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşacak kadar genişleyen gericilik ve isyan dalgaları olmuştur. Ben, bir yandan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken bir yandan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel durumu daha iyice bilmeyen milletvekillerini dehşete düşürecek olaylar karşısında bırakmamak ve böyle durumların ortaya çıkmasıyla Meclis'in toplanamaması gibi uğursuz ihtimalleri önlemek çarelerini düşünüyordum.

Bunun için Meclis'in açılmasında acele ediyordum.

Nihayet gelebilmiş olan miletvekilleriyle yetinerek Meclis'in, Nisanın 23. Cuma günü açılmasına karar verdik.

Bu karar üzerine, 21 Nisan 1920 tarihinde tüm ülkeye yaptığım bildiri metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından olduğu gibi bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum.

Telgraf: Çok Acele

Ankara'ya acele yazı gönderilmesi Ankara, 21.4.1920

Kolordulara (14. Kolordu Komutan Vekilliği'ne), 61. Tümen Komutanlığı'na Refet Beyefendi'ye, Bütün Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Hey'etlerine, Belediye Başkanlıklarına

1- Tanrının lütfuyla Nisan’ın 23. Cuma günü, Cuma Namazından sonra, Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2- Vatanın bağımsızlığı, yüce Hilafet ve Saltanat Makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma’ya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Cami-i Şerifi'nde Cuma Namazı kılınarak Kur'an'dan ve namazdan feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif alınarak Meclis’in toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu törende Cami-i Şeriften başlayarak Meclis Binasına kadar Kolordu Komutanlığınca askeri birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.

3- Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilayet merkezinde Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatmi Şerif’in son kısımları uğur getirsin diye Cuma günü namazdan sonra Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4- Kutsal ve yaralı vatanımızım her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak Cuma günü ezandan önce minarelerde sala verilecek, hutbe okunurken Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin mübarek adları anılırken Padişah Efendimiz'in Yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün halkının bir an önce kurtulmaları ve saaddete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce Hilafet ve Saltanat Makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Milli Mücadele'nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden oluşmuş bu Büyük Millet Meclisi'nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra, Halife ve Padişah'ımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletin kurtuluşu, selameti ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dini ve vatani tören yapıldıktan ve çıkıldıktan sonra, Osmanlı vilayetlerinin her tarafında, Hükümet Konağına gelinerek Meclis'in açılmasından dolayı resmi tebrikler yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5- Bu bildirinin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her araca başvurulacak, hızla en uzak köylere, en küçük askeri birliklere, ülkenin tüm teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

6- Yüce Tanrı'dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.

Hey'et-i Temsiliye adına Mustafa Kemal

Milli Mücadelenin, Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesinin kahramanlarına selam olsun.

Bu uğurda can ve kan veren yiğitlerin ruhları şad olsun.

Sözün Özü

Büyük MiIIet MecIisi, Türk miIIetinin yüz yıllar süren aramaIarının özeti ve özellikle kendisini yönetme bilincinin en canlı örneğidir. Gazi Mustafa Kemal

YORUM EKLE

banner95

banner94