banner83

ÖĞRETMEN NE İŞ YAPAR? 2

Değerli dostlar, önceki yazımızda “Öğretmen Ne İş Yapar?” sorusuna cevap ararken öğretmenin ‘Üzerine Vazife Olmayan İşler’den örnekler vermiş, “Yazımız ve anlatacaklarımız uzun.” diyerek devamını sonraki güne vereceğimizi belirtmiştik.

Dünkü anlattıklarımızdaki olumsuzlukların son bulmasını beklerken birden bire ilginç bir görevlendirmeyle karşılaştık.

Öğretmenlerin, Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ‘Çağrı Merkezi’ne görevlendirildiklerini duyduk.

Bu ‘Çağrı Merkezi’ne görevlendirme işini de “Özel Büro Görevlendirmesi” adı altında kılıfına uydurmaya çalışmışlar; ama ne yapsanız boşuna. “Mızrak, çuvala sığmaz.”

Şu an ülkemizde iki buçuk milyondan fazla diplomalı ama işsiz “Çağrı Merkezi Görevlisi” bulunuyor. Zaman zaman sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu kadar işsiz insan, uzmanlaştığı alanda iş beklerken ‘Çağrı Merkezi’nde telefonlara bakmak, öğretmenin işi mi?

Elbette değil!

Bu tür ve benzeri işlerin öğretmenlerin görevi ve işi olmadığı konusunda mücadele ederken bir başka haberle daha şaşkına döndük.

Yine Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara yazı gönderilmiş ve ‘Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu’na tahliye ve hizmet işlemlerinin yürütülmesinde personel desteği (kayıt, tasnif, karşılama, yerleştirme ve raporlama) için her okul personelinin yüzde 10’u kadar personel görevlendirilmesi istenmiş.

Peki, bu işleri yapmak öğretmenin işi mi?

Tabii ki değil!

Maalesef öğretmenlere bakış açısı ve yaşananlar böyle.

Bir hatırlatma yapalım.

Öğretmenler, “Ne iş olursa yaparız abi!” diyerek öğretmen olmadılar.

Çalıştılar, çabaladılar, büyük emek harcadılar, üniversiteyi kazandılar. O da yetmedi, KPSS’de üstün başarı göstererek “ÖĞRETMEN” olmaya hak kazandılar ve “ÖĞRETMEN” oldular. Ve ilgili Yasaların kendilerine verdiği hakka ve yetkiye göre bu işi yapacaklar.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" başlıklı 43/1 maddesi: "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." diyor.

Yine 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. Maddesinde de "Öğretmenler, kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükmü yer almakta.

‘ÖĞRETMEN’in durumu, görev tanımı, görev alanı, görev ve sorumluluğu 1739 ve 222 Sayılı Yasalarla belirlenmiştir.

Başka yasalara atıfta bulunularak, ilgi tutularak yapılan işler doğru değildir; bunu yapanlar, yasaları çiğnemiş oluyorlar.

Yukarıda belirtilen görevlendirmeler ve çalıştırma biçimleri, Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükmüne de aykırıdır.

Ayrıca yukarıda sözü edilen uygulamaların Türkiye'nin de imza koyduğu İLO sözleşmeleri hükümlerine aykırılık oluşturduğu bilinmelidir.

Öğretmenlere yönelik yapılan bu tür ve benzeri görevlendirmelerin yasal olmadığı açıkça ortadadır.

Asıl soru ve sorun ortada.

Eğitime ve eğitimciye, öğretmene bakış açımız ne?

Tabii burada anlayış sorununa bakmak gerekiyor.

Eğitime, eğitimciye ve öğretmene bakış açımız ve anlayışımız değişmediği sürece, daha çok tırmalarız. (4 Şubat 2021 Manisa)

Sözün Özü

Öğretmenler, kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar. 222, 44

YORUM EKLE

banner95

banner94