banner83

POLİS'E HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEK

''Dün sizin hali tavrınızda mertlik ve erkeklik yürüyüşünüz de intizam ve ciddiyet size olan haklı itimadı kuvvetlendi ve herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki; Polis ve Jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden Cumhuriyetin kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır.
Binaenaleyh Cumhuriyet kanunlarına memleketimizin huzur ve asayişine karşı gelebilecek ve vatandaşların hürriyetine tecavüz edebilecek her şerrin kafası behemehal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır.''

REİSİ CUMHUR
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyetin 10'uncu kuruluş yıl dönümünde, İstanbul Emniyet Müdürü Ekrem Şerif Bey tarafından hazırlanarak Ankara'daki kutlamalara katılan Polis Tören birliği, bütün seyredenlerin yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayranlığını kazandı.
Gazi'nin, o gün Polis ve Jandarma birlikleri hakkındaki takdir ve övgülerini açıkladıkları, "Dün sizin hali tavrınızda..." diye başlayan ve ''..her şeririn kafası behemehal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır.'' diyerek biten sözleri, her daim, polis için bir övünç vesilesi olmanın yanında görevini ifa ederken bir ışık, yol gösterici oldu.
Gazi, şu sözleriyle ;
''Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.
Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı gösterilmeli ve itaat edilmelidir.
Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.
Herkesin Polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanın karşısındadır.'' diyor ve Polisin her konuda iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş uzman kadrolardan oluşmasını istiyordu. Bu sebeple baştan İçişleri Bakanı olmak üzere kabine üyelerinin ekonomik sebepler ile karşı çıkmalarına rağmen, önce Polis Enstitüsünü ve sonra da Polis Kolejini açtırdı.

***

Bugün genel görünüş itibari ile Polis Atatürk'ün arzu ettiği durumda mıdır?
Bugün, Üniversitesi, Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis Meslek yüksek Okulları ve Polis Eğitim Merkezleri ile eğitim ve öğretim alt yapısı tamamlanmış iken, maalesef şer odaklarının içlerinde yuvalanmaları neticesi ıslah etmek yerine kapatılmışlardır.
Polis, çağın gerektirdiği teknolojiyi yakalamış ve suç ile mücadelede en iyi şekilde kullandığını var saydığımız bir teşkilattır.
Polis, görev ve yetkilerini, yasalar, yönetmelikler, yasa ve yönetmenliklere uygun şekilde hazırlanmış genelge, emir ve talimatlar ile yapar ve kullanır.
Eğer Polisin görevine, Yasama Organı, Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkartılan yasalara ve bu yasalara uygun yönetmenliklere rağmen:
. Müdahale ederseniz,
.Polis Teftiş Kuruluna denetleme görevini yaptırmaz veya yapılan denetlemeler sonucu görülen aksaklıkları belirten raporlara itibar etmez iseniz,
.Polisin özlük haklarını vermez, çalışma saatlerini düzenlemez iseniz,
.O nu siyasi partilerin her kademedeki yöneticilerinin istekleri doğrultusunda adeta şamar oğlanına çevirir iseniz,
.Terfi ve atamalarında, görevlerinde liyakat yerine; bizden, kullanılabilir, bizden değil diyerek haklarına tecavüz ederseniz ne olur?
Polis görevini yapamaz hale gelir.

****

Bugün, nitelik ve nicelik itibari ile dünyanın en iyi polislerini içinde barındıran Türk Polis Teşkilatı maalesef hak ettiği noktadan çok uzağa itilmiştir. Buna rağmen, bir azınlığın dışında binlercesi, biliyoruz ve inanıyoruz ki Devletin emrinde, halkın hizmetinde, öz disipline sahip, hukukun üstünlüğüne saygılı ve hukuk bilgisine sahiptirler. Yeter ki kanun dairesinde yaptığı görevine müdahale edilmesin. İtilip kakılmasın.
Herkes, kendi vicdanını sorgulasın.
Bırakın, binlerce cana mal olan trafik terörü ile, Cumhuriyetimizi yıkmak, vatanımızı milleti ile bölmek isteyenler ile, kaçakçı, vurguncu ile, rüşvet ve hırsızlık ile kendi içinde yoldan çıkanlar ile mücadele etsin.
Adaletin ilk kapısı olan Polisin kendi içinde adil olmasını sağlayın, hak ettiği saygıyı gösterin, özlük haklarını verin, ondan yasa dışı taleplerde bulunmayın ve bırakın huzuru sağlasın.
Ve Polise aynı hizmeti ifa eden Jandarmaya verdiğiniz 3600 ek göstergeyi verin lütfen. Verin ki, hem çalışır iken ve hem de emekli olduğun da maişet kaygısına düşmesin.
Selam ve dua ile…

YORUM EKLE

banner95

banner94