TARİHİMİZE SAHİP ÇIKABİLİRSEK

Tarih boyunca hemen her medeniyetin dikkatini çekecek kadar zengin olan Manisa geçmişi, yontma taş devrine kadar uzanmaktadır. Osmanlılarda, Manisa sancağı geleceğin padişahlarının ilk görev aldığı yeridir. Aslında şehzadeler Anadolu’nun belli başlı şehirlerinde görev almışlardır. Ancak en önemli ve meşhur sancak Manisa’dır. Bunun sebebi ise burada yetişen şehzadelerin padişah olanının çok olmasıdır. Mesela; ll. Murat’ın oğlu Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman, ll. Selim'in oğlu lll. Murat, lll. Murat'ın oğlu Mehmet gibi şehzadeler Manisa’da yetişen ve sultan olan şehzadelerimizdir. Ama bir sürü tarihi dizi çekiliyor, Manisa’dan bahsedilse bile gösterilmiyor. Geçmişten günümüze gelen o kadar çok tarihi bir şehirde yaşıyorken kendimizin bile gezip görecek ya da dışarıdan bir misafirimiz geldiğinde onları gezdirip tarihimizi anlatacağımız yerlerin olmaması, aslında bizi rahatsız etmeli. Çünkü dediğim gibi tarihi çok güzel ve yoğun bir şehirde yaşıyoruz. Belli başlı sadece Sultan Camii var. O da Hafsa Sultan döneminde yapılan Mesir macununun kültürel anlamda bize mirası olduğu için. Aslında bunun yanında o kadar çok yer var ki… Mesela; Manisa’da yetişen şehzadelerin spor, dini vb. eğitim aldıkları yerlerin kalmaması, Manisa hanlarının en azından bazılarının restore edilip amacına uygun olarak gösterilmesi gerekirken, Şehzadeler şehri Manisa tarih turizmi açısından pasif bir durumdadır. Aslında tam tersi olsa, şehrimiz tarihi geçmişini bu güne taşımış olsaydı, turizm açısından da kalkınmış olur. Bu da Manisa ekonomisine güzel bir gelir olurdu.

Kültürü korumak ve zenginleştirmek; tarihî derinliklerden beri sosyal hayatımızı düzenleyen, gelenek, görenek, töre, örf ve âdetlerimizin korunması ve değişen şartlara göre bunlara yeni değerlerin ilave edilmesi anlamına gelmektedir. İnsanları kaynaştıran, yakınlaştıran ve ilişkilerini sağlam bir zemine oturtan; kısacası millet olarak varlığını devam ettirmesini sağlayan, kültür ve kültürel değerlerdir. Türk milletini, diğer milletlerden ayıran özellikler ve güzellikler de kendi kültüründe yani değerlerinde saklıdır. Bu değerler; dilden edebiyata, sanattan mimariye, gelenekten göreneklere, folklordan kıyafete, barınmadan süslenmeye kadar birçok alanı kapsamaktadır. Bu bağlamda Manisa gerek tarihsel süreçte kültürel zenginliği gerekse coğrafi konu ve özellikleri gereği görülmeye değer özellikleri barındırmaktadır. Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısında Şehzadelerin önemi tarihsel süreçte şehirde birtakım zenginliklerin oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Daha da öncesinde Bizans ve Antik Yunan kalıntıları yine insanı geçmişe götüren bir diğer özelliği olarak bizi karşılamaktadır. Daha da önemlisi gelecek nesillere Cihanşümul bir devlet olan Osmanlıyla ilgili kültür aktarımı yapmak için okul dışı öğrenmelerin gerçekleşebileceği müze ve kültürel miras gezilere yapılması faydalı olabilir. Nitekim gelecek nesiller bu toplumun birer yöneticisi, amiri veya memuru kısacası devam ettiricileri olacaklardır. Tabii bugünümüzde tarihimize sahip çıkabilirsek. Yavuz Sultan Selim'in güzel bir sözüyle yazımıza nokta koyalım "Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar" demiş! Böylesine bir gaflete düşmemek ümidiyle. Kalın Sağlıcakla!

YORUM EKLE

banner95

banner94