MAL REJİMİ DAVASININ KAPSAMI

Boşanma davası ile birlikte gündeme gelen evlilik birliğinde elde edilen malların paylaşımı ne şekilde yapılacağını siz değerli okuyucularım için genel hatları ile açıklayacağım.

***

Türk Medeni Kanunumuzda evlilik birliği süresince elde edilen malların ne şekilde paylaşılacağını detaylı şekilde belirtmiştir. 

***

Öncelikle mevcut Medeni Kanunumuzun yürürlük tarihi 2002’dir. Mal paylaşımı konusunda 2002 tarihinden önceki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar ile bu tarihten sonraki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar tamamen farklıdır.

***

2002 tarihinden önce satın alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılır. Çünkü 2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul etmekteydi.

***

2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren mevcut Medeni Kanun ise malların yarı yarıya paylaşımı esasına dayanan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir. Yani, eşlerin evlilik içerisinde elde ettiği mallar kural olarak (istisnalara aşağıda değineceğiz) yarı yarıya paylaşılacaktır.

***

Her iki dönem açısından da temel kural şöyledir: Evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun kişisel malı sayılır ve boşanmada mal paylaşımı hesabına dahil edilmez.

***

Edinilmiş mallar; Eşler katılma alacağının oluşumunda emek karşılığında elde ettikleri ivazlı tüm kazanımlar olarak kabul edilir. Buna göre eşlerin emek karşılığında elde ettikleri her şeyi paylaşmaları gerekmektedir. Çalışmayıp ev işi yapan ev hanımlarının da bu çalışmaları mal rejimi kapsamında değerlendirilir. Evlilik birliği içinde elde edilen tüm edinilmiş mallar boşanma ile birlikte paylaşmaya konu edilirler.

***

Kişisel mallar; Karşılıksız olarak elde ettikleri ve eşlerden birisinin kişisel kullanımına özgülenen her türlü mallar kişisel mal olarak kabul edilir. Kişisel olarak kabul edilen mallar boşanma ile mal paylaşımı davasına konu edilmezler.

***

Asıl önemli olan; boşanma davasından sonra malların ne şekilde paylaşmaya konu edildiği noktasındadır.

***

Eşlerden birine karşılıksız yani bağış olarak elde edilen mallar ile miras yolu ile gelen tüm mallar kişisel mal olarak kabul edilir, bu mallar evlilik birliği içinde elde edilse dahi mal paylaşımı davasına konu edilmezler. Ancak elde edilen bu kişisel mallardan gelir elde edilirse yani kiraya verilip belli bir ücret kazanılırsa bu elde edilen kira ücreti mal paylaşımına konu edilir.

***

Düğünde takılan ziynet eşyaları noktasın şöyle bir ayrım söz konusudur; 

Düğünde kadına takılan her türlü altın, bilezik, takı seti ve paralar kadına aittir. Düğünde erkeğe takılanlar ise kadına özgü bilezik kolye küpe yüzük vs. mallar da kadına ait geri kalan ziynet ve paralar erkeğe ait olarak kabul edilir. Bu mallar kişisel mal sayılır ve boşanma davasından sonra mal paylaşımı davasına konu edinmezler.

***

Genel bir sorun ve çokça merak edilen sorunlardan biride evlenmeden önce tarafların var olan malları boşanma davasından sonra mal paylaşımı davasına konu edilir mi?

***

Burada dikkat edilecek husus şudur; evlenmeden önce ki tarafların malları hangi eşe aitse onun kişisel malı olarak kabul edilir ve mal paylaşımı davasına konu edilmezler. Ancak bu mallardan elde edilen gelirler evlilik süreci içinde olduğu için bu gelirler edinilmiş mal olarak kabul edilir ve boşanma ile birlikte elde edilen gelirler mal paylaşımı davasına konu edilirler. 

***

Evlenmeden önce taraflardan biri kredili bir araç almış ve kalan kredi borç taksitlerini evlilik sürecinde öderse evlenmeden önce yatırılan kredi miktarı kadar aracı alan eşin olarak kabul edilir. Evlilik sürecinde ödenen krediler ise mal paylaşımına konu edilir.

YORUM EKLE

banner95

banner94