Chp'li Gürtunca'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesinin artılarını ve eksilerini değerlendiren CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, hazırlanan projenin bölgeye uygun olmadığını ve olacak rantın vatandaşın lehine olması gerektiğini söyledi.

Chp'li Gürtunca'dan kentsel dönüşüm açıklaması
banner87

Şehzadeler ilçesindeki İshak Çelebi, Bayındırlık, Gediz, Kocatepe ve Dilşikar mahallelerini ilgilendiren Kentsel Dönüşüm Projesini 2017 yılında açıklayan ve TOKİ ile imzaları atarak çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in açıklamasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kentsel dönüşüm çalışmaları bir türlü başlatılamadı. Çalışmaların başlamamasının en büyük nedenlerinden biri olarak bölge halkının rayiç bedelleri kabul etmemesi ve borçlanacak olmaları olarak gösterildi.

“Rant, vatandaşın lehine olmalı”

Şehzadeler ilçesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinin yer aldığı bölgeyi Manisa’nın en güzel siluetinin olduğu ve adeta bir inci gerdanlığa benzettiğini kaydeden CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, kentsel dönüşümün yapılması taraftarı olduklarını ancak bunu yaparken o bölgeye yaşayan vatandaşların durumunu göz önüne alarak kimseyi zor durumda bırakmamak gerektiğini söyledi.

“Metrekare fiyatları imar planı varmış gibi hesaplanmalı”

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca hazırlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak partide bir komisyon kurduklarını ve detaylı çalışmalar sonrası bir rapor hazırlayarak Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e sunduklarını söyledi. Kentsel dönüşümün yapılacağı alanda bir rantın söz konusunu olduğunu kaydeden Gürtunca bu rantın vatandaşın lehine olması gerektiğini kaydetti. O bölgede imar planı olmadığı için metrekare fiyatlarının belediye tarafından veya başka firmalar tarafından 800 lira olarak tespit edildiğini, imar planının yapılmasıyla birlikte metrekare fiyatlarının 1500-1600 liraya kadar çıkması gerektiğini kaydederek kamulaştırma yapılırken imar planı varmış gibi vatandaşa rayiç bedel ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Söz konusu alanlardaki birçok evin 30, 40 metrekare olduğunu ve planlanan projedeki 2+1 evler yüzünden aradaki makasın çok açıldığını ve vatandaşın ödeyemeyeceğini sözlerine ekleyen Gürtunca hazırladıkları rapor doğrultusunda 40 metrekarelik 1+1 evler yapılmasını teklif ettiklerini ve Başkan Ömer Faruk Çelik’e bunu ilettiklerini belirtti.

Hazırlanan projeyi incelediklerinde bölgenin coğrafi koşullarına uygun bir proje yapılmadığını gördüklerini sözlerine ekleyen Gürtunca, “Diğer kentlere baktığımızda da aynı tarz binalar görülüyor. Bu bölgeye uygun binalar yapılmalı. Burası Manisa’nın inci kolyesi. Projesi firmanın üst düzey yöneticilerinin yaptığını düşünmüyorum. Basmakalıp bir proje olmuş. Oranın coğrafi konumuna uygun yapılmamış. Tepelik bir alan olduğu için bölgede kod farkları çok olacak ve istinat duvarlarının yapılması gerekecek. Bu da maliyeti daha da artıracak ve bu da vatandaşa yansıyacak. Bir hazırladığımız dosyası Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e ilettik. Kendisi de bunu Ankara’ya ileteceğini söyledi. İnşallah vatandaşın düşünüldüğü ve vatandaşı zora sokmayan bir projeyle kentsel dönüşüm gerçekleşir.” dedi.

Hazırlanan kapsamlı rapor

CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından kurulan kentsel dönüşüm komisyonu tarafından hazırlanan ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ sunulan raporda ise şu bilgiler yer aldı: “Manisa ili Şehzadeler ilçesinde Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerinde 36,5 hektarlık alanda 3 etap halinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi Manisa ve 5 mahalledeki bölge halkı için son derece büyük bir önem arzetmektedir. Yaşam kalitesi yüksek, sağlık, mimarlık ve mühendislik açısından daha nitelikli ve yaşanabilir, belediye hizmetlerinden, altyapı ve üstyapı donatılardan faydalanabilir, sosyal donatı alanları ihtiva eden nitelikli yaşam alanları sağlanması hem bölgede yaşayan halk, hem gelecek nesiller hem de Manisamız için tartışmasız acil ve vazgeçilmez bir gerekliliktir. Elbette bu projeyi hayata geçirirken bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik şartları göz önünde bulundurulmalı ve planlamalar bölge halkının yine aynı bölgede ikametini sağlayacak şartlarda çözümler bulunmalıdır. Bu veriler ve gereklilikler ışığında Cumhuriyet Halk Partisi ve İlçe Teşkilatı adına Kentsel Dönüşüm Projelerine ilkesel olarak karşı olmamız söz konusu değildir. Ancak Kentsel Dönüşüm Projelerinin sonucunda oluşacak rantın aynı bölgede yaşayan halka aktarılması vazgeçilmez şartımızdır. Bunun yanında yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Planlamasının kente katkısı, kentsel dönüşüm bölgeleri dışındaki kentin diğer alanlarıyla ilişkisi, kentin siluetine etkisi, bölgesel kriterlere bağlılık gibi konularında üzerinde önemle durulmalı ve proje kararları bu veriler ışığında alınmalıdır. Aksi takdirde kentsel dönüşüm girişimleri kentimizde daha önce de birden fazla örneğini yaşadığımız gibi başarısız olan tasarılardan ileri gidemez ya da daha da kötüsü kente geri dönülmez olumsuzluklar bırakarak hayata geçer. Yukarıda saydığımız ilkeler ışığında söz konusu Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin bazı soru ve görüşlerimizi bilgilerinize sunarız. Planlama sürecinde bölgenin topografik durumu göz önüne alınarak projenin maliyeti ve alt yapı maliyetleri düşürülmelidir. Aksi takdirde yapılacak olan istinat duvarları ve alt yapı çalışmaları projenin maliyeti arttıracak ve bölge halkına yansıyacaktır. Doğru planlamayla maliyetin düşürülmesi ve oluşan avantajın bölge halkı lehine kullanılması elzemdir. Kentsel Dönüşüm Projesi için hazırlanan imar planı Manisa Revizyon İmar planıyla uyumlu olmalı, yol aksları, altyapı aksları açısından birbiriyle örtüşmelidir. Bu çerçevede hazırlanmakta olan Manisa Revizyon İmar Planı plancılarıyla ortak çalışma yapılarak iki planın örtüşmesi sağlandı mı? Bu kapsamdaki çalışmalarınız ne aşamadadır? Arsa değerleme bedeli olan 800 TL/m2 arsa sahipleri lehine iyileştirilmeli ve Manisa'mızın ekonomik açıdan en sorunlu bölgesinde yaşayan halkın ev sahibi olması için ödemesi gereken bedel düşürülmelidir. Ekonomik açıdan düzenli gelir sahibi oranı çok düşük olan bu bölgede uzun vadeli kredi ödeyebilme imkanı olmayan aileler belirlenmeli, mevcut arsası ve evi olan bir kimsenin hiçbir bedel ödemeden yaşayabileceği bir ev alabilmesi için proje dahilindeki konutlarda minimum metrekareli ve ekonomik konutlar da tasarlanmalıdır. Aksi takdirde yıllardır bu bölgede yaşayan düşük gelirli aileler mecburen evlerini satıp başka bir sağlıksız alanda yaşamak zorunda kalacaktır. Bu bağlamda bu projedeki bir diğer önceliğimizin de bölge halkını burada yaşatmak olması şarttır. Kentsel Dönüşüm Kapsamında konut edinme hakkı kazanan bir hak sahibinin hak kazandığı konutu satmasıyla ilgili bir süre şartı var mıdır? Bir hak sahibinin hiçbir taksit ödeme süresi gelmeden konutunu satması veya devretmesi mümkün olacak mıdır? Kentsel Dönüşüme tabi mahallelerimizde hak sahiplerinin mevcut binalarını ve arsalarını satmalarıyla ilgili bir kısıtlama var mıdır? Spil Dağının eteğinde kente yüksek alanlarda inşa edileceği için Manisa'mıza hakim bir siluet oluşturacak olan yapı grubunun cephe, yerleşim ve kütle açısından analizi yapılmalıdır. Standart TOKİ yapılarıyla oluşan kent siluetlerinin kente yaptığı etki diğer şehirlerde yaşanarak tecrübe edilmiştir. Bu açıdan proje mimari ve estetik açıdan iyi analiz edilmeli ve diğer şehirlerde yapılan yanlışları yaparak doğru sonuç umma gafletine düşülmemelidir. İlk etapta yapılacak olan 600 konut için yıkılacak ve boşaltılacak konutlarda yaşayan ailelerle ilgili yapılacak kira yardımında kriterleriniz ve yapılacak kira yardımı bedeli olarak ne planlanmaktadır? Manisa’nın en dar gelirli ailelerinin yaşadığı bölgelerden olan bu bölgede evsiz kalacak aileler; kira yardımı yapılıp konut stoku problemi olan Manisa konut piyasasına mı bırakılacak yoksa talep eden ailelerin kira yardımından vaz geçip örneğin bitmek üzere olan TOKİ projesinde, kentsel dönüşüm projesi tamamlanıp evler teslim edilene kadar ikamet ettirilmesi gibi bir planlamanız var mıdır? Konut satış fiyatınız olarak ilan edilen 2 bin 500 TL/m2 bedeli kesin bedel midir, proje bitiminde satılacak bedel midir, yıllara sari olarak yapılacak bu projede yıllık artış miktarı piyasa şartlarına göre mi yoksa TEFE TÜFE oranında mı yapılacaktır? Hazırlanan raporu incelediğimizde bölgede mevcut bağımsız bölüm sayısından yaklaşık 300 adet fazla konut yapılacağı anlaşılmaktadır. Giriş bölümünde saydığımız ilkeler çerçevesinde kentsel dönüşüm projelerinde amaç belediyeye konut çıkarmak olmamalı. Amaç kar sağlamak olmamalı. Bu bölgede çıkan tüm değerler bölge halkının yararına kullanılmalı ve bölge halkının bu bölgede ikameti sağlanmalıdır. Bu soru ve öneriler ışığında yapılan Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili tüm planlama süreçlerine bizlerin de dahil edilmesi, bir veya birden fazla temsilciyle muhalefet partilerinin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili odaların da katılımıyla bir çalışma grubu kurulması, düzenli toplantılarla bilgilendirme ve ortak akılla Manisa’mıza faydalı olacak bir proje yapılması fikrindeyiz.”

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 14:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner95

banner94