banner83

İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ BAŞKAN ERGÜN’DEN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gündeme getirilen Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ilave ve revizyon imar planları içerisinde yer alan Mimar Sinan Bulvarı prestij aks imar planı kararları ile ilgili açıklamada bulundu.

İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ BAŞKAN ERGÜN’DEN AÇIKLAMA
banner87

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imar planlarının kişiye özel bir düzenleme olmadığını bir kez daha vurguladı.

“İTİRAZ GELMEMİŞ VE PLANLAR KESİNLEŞMİŞTİR”

Başkan Ergün, “İlimiz genelinde 33 yıldır yapılamayan bütünleşik imar planı çalışmaları bilindiği üzere 5 yıldır Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizce yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan planlar yaklaşık 4770 hektar (47.700 dönüm) alanı kapsamakta olup bu alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının 14.03.2022 tarihli Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde tüm siyasi partilerin OYBİRLİĞİ ile onaylanmıştır. Gündeme getirilen Mimar Sinan Bulvarı Prestij Aks 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da 20.06.2022 tarihinde yine belediye meclisimizce tüm siyasi partilerin OYBİRLİĞİ ile onaylanmıştır ve Her iki planın askı süreçlerinde söz konusu parsellere ilişkin herhangi bir itiraz gelmemiş ve planlar kesinleşmiştir. Bu parsellere ilişkin açılmış herhangi bir dava da bulunmamaktadır.” dedi.

“DÜZENLEME VEYA PLAN TADİLATI YAPILMAMIŞTIR”

Başkan Ergün, “Son günlerde sıkça dile getirilen 60 yıldır şahsıma ve aileme ait olan dedelerimden kalan yerleri de kapsayan parseller de bu imar planı çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Ve bu parseller 1989 yılından beri Konut ve Ticaret Alanı olarak planlıdır. Söz konusu parseller için iddia edildiği gibi özel bir düzenleme veya plan tadilatı da yapılmamıştır.” açıklamasında bulundu.

“YAKLAŞIK 600 KİŞİ HAK SAHİBİDİR”

Başkan Ergün, “Kişiye özel bir imar plan çalışması yapılmış gibi gösterilmeye çalışan bu plana tüm siyasi partiler OYBİRLİĞİ ile evet demiştir. Mimar Sinan Bulvarı prestij aksında Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bulunan konumu ve şartları uygun olan tüm parsellere aynı yapılaşma koşulları verildiği, bu şartlarda 698 parsel olduğu, bu parsellerin 135 adetinin boş 563 adetinin ise dolu olduğu tespit edilmiştir. 135 adet boş parselde yaklaşık 600 kişi hak sahibidir. Dolu olan parsellerde ise 6420 adet bağımsız birim bulunmaktadır.” ifadesinde bulundu.

BAŞKAN ERGÜN’DEN SİYASİ RANT ÇIKIŞI

Başkan Ergün, “Konunun siyasi rant sağlamak amacıyla sürekli gündeme getirilmesi ve şahsi bir düzenleme yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması üzerine konunun yeniden belediye meclisimizce değerlendirilmesi, kişiye özel bir uygulama var ise veya hukuka aykırılık söz konusu ise planının iptal edilmesi için Ekim ayında Manisa Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğum önerge ise belediye meclisince planların yürürlükte olduğu kişiye özel bir plan olmadığı mevzuata uygun olduğu gerekçeleri ile OYBİRLİĞİYLE onaylanan planların iptal edilmesini gerektirecek bir husus olmadığı ve planın yürürlükte olduğuna bir kez daha karar verilmiştir.” dedi.

“30 GÜNLÜK ASKI SÜRECİNDE İTİRAZ OLMAMIŞTIR”

Başkan Ergün, “Karakoca Mahallesi’ndeki eko turizm alanı ile ilgili gerçek dışı iddialara gelecek olursak. İlgili konuda yapılan 1/5000 ölçekli imar planları, Büyükşehir Belediye Meclisimizde AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve BBP’nin oybirliğiyle kabul edilmiş ve 30 günlük askı sürecinde herhangi bir itiraz olmamıştır. 1/1000’lik Planlara ise sadece CHP’li meclis üyeleri red oyu vermiştir. Sonrasında ilgili siyasi parti tarafından yargıya taşınmış ve atanan bilirkişiler, raporunu mahkemeye sunarak ara karar verilmiştir.” sözlerine yer verdi.

BAŞKAN ERGÜN RAPORU AÇIKLADI

Başkan Ergün, “Dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının çevre düzeni planlarına aykırılık teşkil etmediği, planlamanın kademenin birlikteliği ilkesine uygun olduğu bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. Yine bilirkişi raporunda 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, eko turizm alanı için önerilen yapılaşma koşullarına uygun olması nedeniyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olduğu kararı ortaya çıkmıştır. Aynı bilirkişi raporunda dava konusu parselin Orman’dan alınan izinlerinin şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına aykırı olmadığı ve uygun olduğu kararı ortaya çıkmıştır. Yine bilirkişi raporunda içme suyu havzasına ilişkin yapılan incelemede eko turizm alanı kullanım kararının içme suyu kullanma suyu kullanılmasına dair yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kararı verilmiştir.” dedi.

“ETİK VE AHLAKİ İLKELERE UYGUN OLMAMAKTADIR”

Başkan Ergün, “Bilirkişi raporunun son maddesi de ilgili siyasi parti tarafından propaganda haline getirilmeye çalışılan alanın SİT alanı olduğuna dair iddiadır. Bu konu da, mahkemeye sunduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18.02.2022 tarih ve 2981140 sayılı yazısıyla açıklığa kavuşmuştur. Tüm bunlara rağmen şahsım ve aileme yönelik siyasi söylem ve hakarete varan asılsız iddiaların kamuoyunda bir karşılığı yoktur ve etik açıdan doğru değildir. Bu bağlamda yer sahibinin kimliği üzerinden tartışma oluşturmak da etik ve ahlaki ilkelere uygun olmamaktadır. Yapılan her işlem belediyemiz ve belediye meclisimizce kanun ve mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır.” diyerek sözlerine son verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 18:49
YORUM EKLE

banner95

banner94

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.