Mimarlar Odası: “İmar Planı Tekrar Ele Alınmalı”

Manisa Mimarlar Odası, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde yapılması planlanan imar planı için 12 maddeden oluşan görüş bildirisi hazırladı. Askıda olan imar planında eksikliklerin söz konusu olduğunu belirten Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne verecekleri dilekçeyle bunları sunacaklarını açıkladı.

Mimarlar Odası: “İmar Planı Tekrar Ele Alınmalı”
banner87

Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş, Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde 1/5.000 Ölçekli Revizyon İlave İmar Planı Hakkında İmar Komisyonu Çalışma Raporuyla ilgili açıklamada bulundu. İmar planının 16 Temmuz’da askıya çıktığını ve 16 Ağustos’ta askıdan ineceğini belirten Gümüş, oda olarak 20 kişilik ekiple yaptıkları toplantıda 12 maddelik bir görüş bildiren dilekçe hazırladıklarını ifade etti. Dilekçeyi askı süreci içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne vereceklerini açıklayan Gümüş, “Mimarlar Odası Manisa Temsilciliğimizde 3 Ağustos 2021 tarihinde imar komisyon toplantısı yapılmış olup Manisa İli Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Merkezleri ile Yunusemre İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallelerde 1/5.000 Ölçekli Revizyon+İlave İmar Planı değerlendirilmiştir. 12 maddelik bir görüş belirtildi” dedi.

Mimarlar Odası Başkanı Gümüş’ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

“KENTSEL KİMLİK ÇALIŞMASI NET OLARAK İFADE EDİLMEMİŞTİR”

“1. İmar planı açıklama raporunun 1. Madde- amaç, vizyon ve hedefler başlığı altındaki açıklamalarda Manisa’nın kentsel kimlik çalışması net olarak ifade edilmemiş kent kimliğinin ne olacağı belirtilmemiştir. (Turizm şehri, sanayi şehri, tarım şehri, öğrenci şehri vb…)

“TURİZM İLE İLGİLİ ALAN DAHA ÇOK YER ALMALI”

2-Planda kentimizin vizyonu açısından turizm ile ilgili daha çok alan ayrılmalıdır. Son dönemlerde ülkemizde özellikle kırsal turizm alanlarına olan ilginin artması Şehrimizde de yeni turizm bölgeleri oluşturmak adına destek vericidir. Örneğin İmar planı ile birlikte büyük oranda yerleşime açılacak olan Yağcılar bölgesinde bu anlamda iyi bir potansiyel olduğu görülmektedir. Ege bölgesinde de Şirince Köyü gibi, Nazarköy gibi , Kozbeyli Köyü gibi birçok başarılı örneği turizm gelişimi açısından değerlendirebiliriz. Yağcılar Mahallesi de bu örneklere benzer bir karakterde planlanırsa turizm açısından cazibe noktalarından biri haline gelebilir.

“HAFİF RAYLI SİSTEMİN ŞEHRE KAZANDIRILMASI GEREKİYOR”

3-Şehrin doğu kısmında daha çok işçi sınıfının yaşayacağı yüksek yoğunluklu planlama yapılmış. Buna karşın Sanayi bölgeleri ise şehrin batısında bulunuyor. Bu durum şehrin genelinde bir trafik sorunu yaşanmasına neden olmaktadır. Bu manada en kısa sürede hafif raylı sistemin şehre kazandırılması gerekmektedir. Otobüs servis güzergahları şehir içinden çıkarılması sağlanmalıdır.

“YEŞİL DOKUNUN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE YAPILAŞMA UYGUN DEĞİL”

4-Keçiliköy mahallesinde eski planda rekreasyon alanı olarak belirtilen birçok alan konut alanı olarak planlanmıştır. Şehrimizde halkın kullanımına yönelik rekreasyon alanı ihtiyacı var iken yeşil dokunun özellikle yoğun olduğu bu bölgenin yapılaşmaya açılmasının kamu yararı açısından fayda sağlayacağını düşünmüyoruz.

ULAŞIM VE ALTYAPI SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA GÖRÜLMEMİŞTİR”

5-İmar planı açıklama raporunun plan notları Genel Hükümlerinin 1.28.1 maddesinde ‘1.28. planlama alanı içerisinde; Turgut Özal, Adnan Menderes, Nurlupınar, Akpınar, Kazım Karabekir, Ahmet Bedevi, Kuşlubahçe, Spil, Barbaros, Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, 50. Yıl, Yenimahalle Cumhuriyet, Fatih ve Hafsa Sultan mahallelerinde ıslah planlarıyla gelişmiş alanlarda; 1.28.1. sağlıklı bir çevre ve yaşam standartı yüksek kentsel alanlar oluşturmak, afet riski taşıyan yapıların dönüşümünü sağlayarak yapı kalitesini arttırmak amacıyla 1/1000 ölçekli planlarda belirlenmek şartıyla bu plandaki yoğunluklar en fazla yüzde 35 oranında arttırılabilir.’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden belirlenen alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesi halinde yüzde 35 yoğunluk artışı ile gelecek olan ek nüfus 40 bin kişi olarak hesaplanmıştır. Yoğunluk artışı nedeniyle gelecek olan ek nüfusun donatı ihtiyacı ise bu planın gelişme alanlarında sağlanmıştır. Ancak ulaşım ve altyapı sorunları ile ilgili bir çalışma görülmemiştir.

6-Özellikle Eski Cider Yağ Fabrikasının bulunduğu alan ve eski Dericiler Sitesinin olduğu alanda ciddi bir yoğunluk artışı olduğu görülmektedir. Bu durum ileride otopark, trafik yükü, altyapı yetersizliği gibi sorunlara yol açacaktır.

TARIM ALANLARININ İMARA AÇILMASI ÜZÜCÜ BİR DURUM”

7-İmar planında 1451 hektar alan tarım arazisi imara açıldığı görülmektedir. Manisa’nın verimli topraklarının imara açılacak olması ülkemiz ve şehrimizin geleceği açısından üzücü bir durumdur. Ayrıca yıllardır ülkemiz açısından tarımın gelişimine destek veren Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait tarımsal araştırmaların yapıldığı arazinin büyük bir bölümünün Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesi de Tarımsal geleceğimiz açısından kaygı vericidir. Bu bağlamda verimli Tarımsal Arazilerin imara açılması yerine konut ihtiyaçlarının Bağyolu, Üçpınar, Güzelbahçe gibi daha verimsiz arazilerin olduğu bölgelerde çözülmesi daha doğru olacaktır.

BU İŞLETMELER HANGİ BÖLGELERE KAYDIRILACAKTIR?

8-İmar planında 7 adet alanda belirlenen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarıyla amaçlanan ne olduğu ve belirlenen alanlar riskli alan olmamasına rağmen neden kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği anlaşılmamıştır. Özellikle Mermerciler sitesi, Hurdacılar Sitesi vb . Küçük işletmelerin olduğu alanlar ticaret ve/veya konut alanı olarak planlanmıştır. Bu İşletmeler hangi bölgelere kaydırılacaktır?

SPORTİF FAALİYETLERİ DESTEKLEYİCİ DONANIMLI ALANLARA İHTİYAÇ VAR”

10- Şehrin 20 yıllık gelişimi düşünüldüğünde Sportif faaliyetleri destekleyici, milli sporcularımızın çalışmalarına hitap eden tesisler elde etmek adına özel alanlar oluşturulmalıdır. Örneğin şehrimizde halen hem ulaşım yönünden hem de gelişim aksları anlamında birçok organizasyona hitap edecek bir stadyum bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı alanda tüm sportif faaliyetlere de hitap eden alanlar ayrılmalıdır.

DERELERİN DEŞARJ YAPILMALARI DÜŞÜNÜLMELİDİR”

11- Son yıllarda ülkemizde yaşanan sel felaketleri dikkate alındığında şehrimizde bulunan kapalı dere yataklarının üstünün açılması gerekliliği vardır. Ayrıca İmar planında yapılaşma öngörülen alanlarda bu derelerin deşarj yapılmaları düşünülmelidir.

“PLAN YENİDEN ELE ALINMALI”

12-Manisa İli, Merkez ilçeleri (Yunusemre ve Şehzadeler) ve bu ilçelere bağlı 15 adet mahalleyi (11adet mülga belde ve 4 adet mülga köy) 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının 4744 hektarlık alanı kapsadığı meskun yerleşim alanlarına ilişkin öngörülen kararlar dikkate alındığında mevcut durumun devamlılığının öngörüldüğü, dolayısıyla alınan sorunların çözümüne yönelik bir açılım getirilmemiş olduğu (trafik, kamusal açık alan gerekliliği vb.) tespit edilmiştir. Planlamanın canlı ve değişken doğası gereği, güncelliğini yitirmiş planların revize edilmesi son derece doğaldır. Bu kapsamda yürürlükte bulunan imar mevzuatı kapsamında revizyon çalışmasına esas alınan kurum/kuruluş görüşleri doğrultusunda sorunların kronikleştiği kentsel alanlarda yine plan aracılığıyla bu sorunların çözülmesi öngörülmelidir. Bu kapsamda askı süreci devam eden 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planının meskun alanlarda yer alan trafik sorunu ve kamusal açık alanlarının artırılmasına yönelik herhangi bir çözüm önermediği dikkate alınarak planın bu kapsamda yeniden ele alınması gerektiği sonuç olarak 1/5000 ölçekli imar Planı Manisa’nın imar yoğunluğu taleplerini karşılamak adına gerekliliği aşikardır. Amacımız kentimize gelecek yıllarda da sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olma yolunda destek vermektir. Öngörülerimizin dikkate alınarak imar planında gerekli revizyonların yapılmasını talep ediyoruz”

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aydonyavaş
Aydonyavaş - 1 yıl Önce

Sizin fikirleriniz bizi bağlamaz tarım okadar kolaysa kendiniz yapın bahçe benim ben karar veririm imara açılacak lütfen engel olmayın lütfen en kısa zamanda imar izni verilsin

birsen çolakoğlu
birsen çolakoğlu - 1 yıl Önce

yazdıklarınızın hiçbirinin anlamlı olduğunu düşünmüyorum.karşı çıkmanızda istemiyorum neden diye sorarsanız.gelip buralara baktınız mı hiç gezdinizmi tarım diyorsunuz beş sene önce sulama kanalları kaldırıldı darı yada başka bir mahsul eksek neyle sulaycaz tarım bakanlığı izini çoktan verdi sulama kanalları kaldırıldı çevre yoluna kadar siz orda klimalı odada otururken biz burda sıcak soğukla mücadelesi veriyoruz çocuklarımız bir iki klometre yayan gidip geliyo sizin çocuklarınız şehrin içinde servisle gidiyo hiç bir servis gelmiyo buraya anladın mı aramızdaki farkı şimdi. sizin tarım dediginiz yerde hayvan barınağı var. biz köpek ciftliğiyle beraber yaşıyoruz. köpek çiftliğinin servileri ve orda çalışan veterinerleri ve tatile giderken köpeğini koyacak köpek çiftliğinin yerini soran ınsanlardan başkasını gördüğümüz yok.burda herkez yerinin içine kafasına göre yanlış yapılaşma yapıyo hep nurtubetli evler hiç birisi sağlıklı değil lütfen itiraz etmeyin.

Osman
Osman - 1 yıl Önce

Madde cok icrat yok

Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ
Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ - 1 yıl Önce

Barbaros,Kuşlubahçe Manisanın Mavişehiri,yeni GÜZELYURDU olacak.Nerenizi yırtarsanız yırtın bozguncu sürüsü

45Manisalı
45Manisalı - 13 ay Önce

Tamamen boş itirazlar hiç bir anlamı yok, ayrıca sizler halk adına açıklama yapamazsınız, siyaset yapmayın lütfen

Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ
Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ - 1 yıl Önce

NAHHHHHHHHHHHH

Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ
Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ - 1 yıl Önce

Çok beklersiniz

Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ
Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ - 1 yıl Önce

Yağcılar,Üçpınar,Gülbahçe de kapattınız galiba yerleri ağzınızdan düşmüyor

SIRADAKİ HABER

banner95

banner94

canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
blutv izle istanbul evden eve nakliyat