TÜRKİYENİN GÜNDEMİNDE ÇETELER VAR

Türk Kamuoyu bir süredir Organize Suç Çetesi Liderlerinde Sedat PEKER adlı şahsın iddia ve beyanları ile meşgul edilmektedir.

Muhalefet kerameti kendinden menkul bu şahsın öne sürdüklerinin tamamına araştırmadan, düşünmeden, siyaseten mal bulmuş mağribi gibi sarılmakta ve içişleri bakanının şahsında hükümete var gücüyle yüklenmektedir.

TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DE her daim güvenlik güçlerinin yanında olan, Sn. İçişleri Bakanı ise doyurucu bir açıklama yapamamaktadır. Belgelere ve organize suç örgütleri ile terör örgütlerine yönelik mücadele detayları ile açıklanarak toplum ve muhalefet bilgilendirilir ise toplumu inkar edilemeyecek şekilde olumsuz yönde etkileyen bu durum önlenebilir diye düşünüyorum.

***

Muhalefeti haklı olarak bazı beyanlar doğrultusunda sorular yöneltmeye ve konuyu gündemde tutmaya iten araştırılması gereken iddiaların yanın da doğru olduğu bilinen beyanlardır.

Şöyle ki,

Sedat Peker, bilinen kimliğine karşın, miting meydanların da adeta bir kahraman gibi öne sürülerek iktidarın lehine konuşmalar yapmaya sevk edilmiştir.

Bu Şahsa, bu şahsın yasa dışı faaliyetleri ile ilgili çalışmakla ilgili polis koruma olarak verilmiştir.

İstanbul Valiliği bir üst makamın emri ile mi, kendiliğinden mi bu akıl dışı işlemi yapmış ve eyleminde ısrarla iki defa bu kararı ve işlemi uzatmıştır?

Sn. İçişleri Bakanı bunu bilmeyebilir. Beyanına göre koruma kararını da kendisi kaldırtmıştır.

Bu durumda, bu olay Mülkiye Başmüfettişlerince araştırılmalı ve müsebbipleri cezalandırılmalıdır.

Ayrıca:

Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi; ekonomik, siyasi, jeopolitik, jeostratejik, demografik, sosyolojik ve kültürel özellikleri ile yakından bağlantılıdır.

Yakın, uzak, dost, müttefik, düşman veya muhtemel düşman devletlerin, kendi milli çıkarları doğrultusunda: siyasi manevraların ve akıl oyunlarının çokça yapıldığı bir coğrafyada, ülkemizin çıkarları adına ele alınması gereken konuların başında güvenlik hizmetlerinin önemi yadsınamaz.

Suçla mücadelede toplumun bütün katmanları ile sağlam temellere dayanan kapsamlı ve etkin iş birliği, şeffaflık, siyaset üstü bir bakış açısı şarttır.

***

Güvenlik güçlerimizin, Organize suç ve terör örgütleri ile mücadelesi her türlü takdirin üzerindedir.

Yıllara göre suç ile mücadele de alınan sonuçlar toplumun bilgisine sunulmalıdır.

İçeri de çürük elmalar dün var idi, bugün de vardır. İleride de var olacaktır.

Dünkülerin, iş birliği, herkesçe malumdur. Yerel çetelerin kirli güvenlik görevlileri ile ilişkileri ve giderek siyasi erke sızmaları büyük zararlar vermiş gecikmeli de olsa üzerlerine gidilmiştir.

Bugün de bu ilişkilerin devam ettiği maalesef görülmektedir. İnsanın yapısı gereği görülecektir de.

Yapılması gereken bunlarla da mücadele etmektir.

İyi polis, kötü polisi yakalar. İyi Savcı ve iyi yargıçlar kötüler ile gerektiği biçimde mücadele eder.

Ancak siyasi erk işin içine girdiğinde iyiler şu veya bu şekilde etkisiz hale getirilir ki organize suçun olmaz ise olmazı siyasi erktir.

Yapılması gereken, hamaseti bırakıp, iddia ve beyan sahibinin dile getirdiği konuları ciddiyetle araştırmak olmalıdır.

YORUM EKLE

banner95

banner94