Manisa Sağlık-Sen’den şehir hastanesinde ‘aşırı iş yükü’ eylemi

Sağlık Sen Manisa Şubesi, geçen yıl Ekim ayında açılan Manisa Şehir Hastanesinde sağlık personeli sayısının yetersiz olduğunu ve mevcutta çalışan personelin aşırı iş yüküne maruz kaldığını öne sürerek, hastane önünde eylem...

Manisa Sağlık-Sen’den şehir hastanesinde ‘aşırı iş yükü’ eylemi
banner87

Sağlık Sen Manisa Şubesi, geçen yıl Ekim ayında açılan Manisa Şehir Hastanesinde sağlık personeli sayısının yetersiz olduğunu ve mevcutta çalışan personelin aşırı iş yüküne maruz kaldığını öne sürerek, hastane önünde eylem yaptı. Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, bürokrasinin eksikleri gidermek için iyi niyetle çaba sarf ettiğini bildiklerini fakat çalışmalarını hızlandırmalarını beklediklerini söyledi.

Manisa Şehir Hastanesi önünde düzenlenen eylemde konuşan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, şehir hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü altında olduğunu söyledi. Irgatoğlu, “Ülkemizde 2003 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programı uygulamaya konulmuş olup, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına yönelik önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Sağlıkta dönüşümle birlikte yapılan çalışmalar neticesinde hasta memnuniyeti önemli oranda artarken, dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanlarının memnuniyeti benzer seviyede artmamış, bununla birlikte sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromu gelişmiştir. Bu tablonun ortaya çıkmasındaki ana unsurlar arasında sağlıkta şiddet, adaletsiz ücret uygulamaları ve üstesinden gelinemeyen iş yükü gibi sorunlar öne çıkmakta ve bu sorunlar çalışanların motivasyonunu gün geçtikçe aşağıya çekmektedir. Bugün şehir hastaneleri sağlıkta dönüşümün yeni yüzü olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla şehir hastaneleri hem hastalar hem hasta yakınları hem de sağlık çalışanları adına kaliteyi artıracak bir proje olarak değerlendirilmektedir. Hasta ve çalışan, diğer bir ifadeyle hem hizmeti alan hem de hizmeti sunan taraflar şehir hastaneleriyle sağlık hizmeti kalitesinin daha da fazla artacağını öngörmekte, bu yatırımların hem hastaların, hem hasta yakınlarının, hem de çalışanların rahat edeceği imkanları sunacağını düşünmekte ve tıbbi açıdan da en mükemmel hizmetin kaliteli bir şekilde ortaya konulacağını beklemektedirler. Vicdanlarıyla kutsal bir görev ifa eden ve mesleğine duyduğu saygıyı benimseyen sağlık çalışanları, bakanlığımızın politikaları doğrultusunda sağlıkta dönüşüm programının genelinde olduğu gibi, şehir hastanelerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesinde de aynı duyarlı tavrı sergilemekten imtina etmemiş, çalışan sayısındaki yetersizliğe, iş yükünün artmasına ve çözüm bekleyen sorunlar karşısındaki yıpranmışlığına rağmen var gücüyle çalışmaya devam etmiştir. Ortaya konulan özveriyle beraber sağlık personeli sayısındaki ihtiyacın hala daha giderilmemiş olması nedeniyle sağlık çalışanları endişeli bir bekleyiş içerisindedir. Personel eksikliği nedeniyle bazı servisler optimum hizmet standardına gelmediği gibi hastane yönetimi de kendi içerisindeki imkanları zorlayarak bu servislerin hizmete girmesini sağlamaya çalışmaktadır. Koroner yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım gibi ilimiz için de ihtiyaç olan birimlerin açılması ve hizmet vermekte olan diğer servislerde çalışan arkadaşlarımızın üzerindeki iş yükünün azalması için özellikle hemşire ihtiyacının ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Zira mevcut hemşire sayısıyla ayda 12 nöbet tutmakta olan sağlık çalışanları neredeyse sosyal yaşamından tamamen mahrum durumdadır. Bu iş temposu kesinlikle insan onurunun ve insan haklarının ihlal edilmesi anlamı taşımaktadır. Diğer taraftan bu iş yoğunluğu personel eksikliği giderilmediği sürece bitmeyecek ve vatandaşların da beklediği hizmeti yeterince alamamasına sebep olacaktır” dedi.

“Sağlıklı bir istihdam sağlanması için çaba gösterilmelidir”

Bürokrasinin bu konuda iyi niyetle çaba sarf ettiğini ve bu eksiklikleri gidermek için çalışmalar yaptığını bildiklerini kaydeden Irgatoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların hızlandırılması ve bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Doğal olarak önümüzdeki dönem Bakanlığımız tarafından yapılacak olan mecburi hizmet ve kurum içi atamalarından ilimiz adına mümkün olandan daha fazla pay almak hepimizin yükümlülüğü olmalıdır. İl içi tayinlerinin planlanarak bir an evvel açılması kaçınılmaz bir hal almıştır. Gereksiz yere yapılmış ve geçici görevle farklı kurumlarda çalışan personelin durumu da gözden geçirilmeli, sağlıklı bir istihdam sağlanması için çaba gösterilmelidir. Şehir hastanesi gibi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve hatta Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi de personel eksikliği ve ayda 12 nöbetlere varan nöbet sayısının yanı sıra aşırı iş yoğunluğu sorunuyla karşı karşıyadır. İl merkezinde ve ilçelerde ihtiyaç duyulan tüm hastanelerimize atama yapılmaması telafisi mümkün olmayan sorunları de beraberinde getirecektir. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulması için sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği çalışmalarımızı yönetişim mantığıyla sürdürüyoruz. Sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu sorunları dile getirirken, çözüm için atılması beklenen adımları da takip etmeye devam edeceğiz. Yaşanılan sorunlar karşısında yerelde ve Bakanlık merkezinde ilgililerin gereken çalışmaları yapması sağlık personelinin endişesini ortadan kaldıracağı gibi, şehir hastanelerinden beklenen kalitenin bir an evvel yakalanması açısından da önem arz etmektedir”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner95

banner94